Grupa XPO Logistics Europe opublikowała swoje wyniki roczne za rok 2015

Doskonałe wyniki jednostek biznesowych Rozwiązań Transportowych oraz Łańcucha Dostaw zdecydowanie przekraczające oczekiwania

Share this article

grupa XPO Logistics Europe opublikowała swoje wyniki finansowe za rok 2015 - wartość uzyskanych obrotów wyniosła 5415 mln euro, co stanowi wzrost o 16% w porównaniu z rokiem 2014 (o 2,6% bez uwzględnienia zmian zakresu działalności i wahań kursowych).

 

Wartość wyniku finansowego przed uwzględnieniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacji (EBITDA) wyniosła 267,1 mln euro, co stanowi 4,9% wartości obrotów uzyskanych w roku 2015. Wskaźnik EBITDA obejmuje 88,4 mln euro wydatków jednorazowych, stanowiących koszty przeprowadzenia w czerwcu 2015 roku transakcji przejęcia większościowego pakietu akcji oraz integracji nowych jednostek w grupie XPO Logistics, a także koszty restrukturyzacji i inne elementy jednorazowe. Skorygowana wartość wskaźnika EBITDA za rok 2015 przy wyłączeniu określonych powyżej wydatków jednorazowych wyniosła 355,4 mln euro.

 

Wynik z działalności przed potrąceniem odsetek, podatków oraz amortyzacji (wskaźnik EBITA) wyniósł 130,1 mln euro, co stanowi 2,4% wartości obrotów uzyskanych w roku 2015 i spadek o 22,5% w porównaniu z rokiem 2014. Skorygowana wartość wskaźnika EBITA za rok 2015 przy wyłączeniu przedstawionych powyżej kosztów i wydatków jednorazowych wyniosła 222 mln euro, co stanowi wzrost o 32%.

 

Wartość zysków netto uzyskanych przez Grupę w roku 2015 wyniosła 16,7 mln euro, co stanowi 0,3% uzyskanych obrotów.

 

Wartość zadłużenia finansowego netto Grupy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 1098 mln euro, co stanowi wzrost o 81,3 mln euro w porównaniu z 31 grudnia 2014 r. W odniesieniu do tej wartości, 54,3 mln euro to wzrost spowodowany wahaniami kursów wymiany walut.

 

Troy Cooper, Prezes Zarządu Spółki XPO Logistics Europe, komentuje uzyskane rezultaty:  „Dobre wyniki naszej firmy w 2015 roku zawdzięczamy między innymi rezultatom pierwszych sześciu miesięcy jej działania w ramach ogólnoświatowej organizacji grupy XPO Logistics. Nasze jednostki biznesowe Rozwiązań Transportowych i Łańcucha Dosatw uzyskały wyniki zdecydowanie wykraczające poza oczekiwania, najlepsze w całej ich historii. Jednostka Łańcucha Dostaw uzyskała wzrost obrotów o 10,1% oraz skorygowanego wskaźnika EBITA aż o 29% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Pomimo znaczącego spadku cen ropy naftowej, jednostka Rozwiązań Transportowych wygenerowała wzrost obrotów wynoszący 2,6% oraz wskaźnika EBITA o 9%. Wyniki uzyskane przez naszą jednostkę Global Forwarding (Spedycji Ogólnoświatowej) odzwierciedlają ogólne tendencje utrzymujące się na rynku usług spedycyjnych, w szczególności w zakresie negatywnej dynamiki w regionie Azji, a także skoncentrowanie naszej działalności na kluczowych liniach handlowych.”

 

Pan Cooper kontynuuje swoją wypowiedź: „W roku 2016 zapewnienie najwyższego poziomu zadowolenia klientów, silnej dynamiki rozwoju sprzedaży oraz doskonałych wyników wydajnościowych umożliwi firmie XPO Logistics Europe wykorzystanie możliwości rozwoju w zakresie wszystkich jednostek biznesowych i obszarów geograficznych, w których prowadzimy naszą działalność."

 

Skonsolidowane kluczowe dane finansowe za pełny rok 2015 i 2014:

W mln euro

(audytowane sprawozdania finansowe)

2015

2014

 

Zmiana

2015/2014

Obroty 5415 4669 +16%
Wskaźnik EBITDA* 267,1 276,8 -3,5%
Marża EBITDA (%) 4,9% 5,9% -100 punktów bazowych
Wskaźnik EBITA** 130,1 167,9 -22,5%
Marża EBITA (%) 2,4% 3,6% -119 punktów bazowych
Wynik finansowy netto - udział Grupy 16,7 75,9 -78%

* Wynik z działalności przed uwzględnieniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacji

** Wynik z działalności przed uwzględnieniem odsetek, podatków i amortyzacji

 

Wyniki finansowe w podziale na poszczególne jednostki biznesowe i kraje:

Obroty roczne (w mln euro) 2015 2014 Zmiana
Rozwiązania Transportowe 2178 2122 +2,6%
Łańcuch Zaopatrzenia Europa 2452 2226 +10,1%
Łańcuch Zaopatrzenia USA* 682 199 +243%
Spedycja Ogólnoświatowa 202 206 -2,1%
Wewnątrzfirmowe (98) (84) -
Suma po konsolidacji 5415 4.669 +16%

 

Obroty roczne w poszczególnych obszarach geograficznych (w mln euro) 2015 2014 Zmiana
Francja 1720 1690 +1,8%
Wielka Brytania 1556 1343 +15,9%
Stany Zjednoczone* 702 225 +214%
Hiszpania 580 556 +4,3%
Inne 851 855 -0,5%
Suma po konsolidacji 5415 4.669 +16%

  

Obroty w 4-tym kwartale roku (w mln euro) 4. kw. 2015 4. kw. 2014 Zmiana
Rozwiązania Transportowe 536 522 +2,8%
Łańcuch Zaopatrzenia Europa 656 588 +11,6%
Łańcuch Zaopatrzenia USA* 171 149 +14,8%
Spedycja Ogólnoświatowa 52 57 -8,7%
Wewnątrzfirmowe (26) (23) -
Suma po konsolidacji 1389 1294 +7,4%

 

Obroty w 4-tym kwartale w poszczególnych obszarach geograficznych (w mln euro) 4. kw. 2015 4. kw. 2014 Zmiana
Francja 428 420 +1,9%
Wielka Brytania 416 355 +17,2%
Stany Zjednoczone* 179 158 +13,9%
Hiszpania 149 142 +4,5%
Inne 217 219 -0,9%
Suma po konsolidacji 1389 1294 +7,4%

*Cztery miesiące konsolidacji w roku 2014

 

Wskaźnik EBITA w podziale na poszczególne jednostki biznesowe:

EBITA*

(w mln euro)

2015 2014 Zmiana
Rozwiązania Transportowe 64,7 59,4 +9%
Łańcuch Zaopatrzenia Europa 117,6 91,5 +29%
Łańcuch Zaopatrzenia USA* 38,1 13,5 +182%
Spedycja Ogólnoświatowa 1,6 3,5 -55%
Koszty integracji i transakcji, restrukturyzacja oraz pozostałe wydatki jednorazowe (netto) (91,9) (0,0) -
Suma po konsolidacji 130,1 167,9 -22,5%

*Wynik z działalności przed uwzględnieniem odsetek, podatków i amortyzacji

**Cztery miesiące konsolidacji w roku 2014

 

Zestawienia finansowe za rok obrachunkowy zakończony 31 grudnia 2015 r. zostały przedstawione przez Zarząd Spółki w dniu 15 lutego 2016 roku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 18 lutego 2016 r. Audyt statutowych, skonsolidowanych zestawień finansowych spółki został przeprowadzony, a ich zatwierdzenie przez biegłych audytorów zostanie wydane w najbliższym czasie.

 

 

Informacje na temat firmy XPO Logistics, Inc. i XPO Logistics Europe SA

XPO Logistics, Inc. (NYSE: XPO) to grupa należąca do pierwszej dziesiątki światowych usługodawców zapewniających najnowsze rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw, przeznaczone dla wiodących firm na terenie całego świata. Grupa świadczy usługi o wysokiej wartości dodanej w zakresie wynajmu pojazdów ciężarowych i transportu, logistyki „ostatniej mili”, usług intermodalnych, logistyki kontraktowej, transportu naziemnego i powietrznego, frachtu, ogólnoświatowej spedycji oraz zarządzania transportem. Grupa XPO obsługuje ponad 50.000 klientów, wykorzystując w tym zakresie wysoce zintegrowaną sieć liczącą ponad 89.000 pracowników w 1.443 lokalizacjach na terenie 33 różnych krajów.

 

Siedziba główna grupy XPO znajduje się w Greenwich, Conn., USA, natomiast jej siedziba europejska we francuskim Lyonie. Firma zarządza większością swojej działalności na terenie Europy za pośrednictwem swojej filii o nazwie XPO Logistics Europe SA, w której dysponuje pakietem kontrolnym wynoszącym 86,25% akcji. Pozostałe akcje spółki są notowane jako XPO na giełdzie Euronext Paryż / Euronext Londyn – Isin FR0000052870. www.xpo.com

  

Forward-looking Statements

 **Tłumaczenie z języka angielskiego, obowiązującą wersją jest wersja oryginalna**

This press release includes forward-looking statements within the meaning of United States federal securities laws, including our ability to maintain high customer satisfaction, increase sales and achieve our growth targets in 2016. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements. All forward-looking statements set forth in this press release are qualified by factors that might cause or contribute to a material difference in actual results, as discussed in XPO's filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including: economic conditions generally; competition; XPO's ability to attract and retain key employees; the ability to develop and implement a suitable information technology system; and the ability to maintain positive relationships with third-party providers. Forward-looking statements set forth in this press release speak only as of the date hereof, and XPO undertakes no obligation to update forward-looking statements to reflect subsequent events or circumstances, changes in expectations or the occurrence of unanticipated events except to the extent required by law.


Pobierz PDF