XPO Logistics wybrało Kierowcę Roku 2015, potwierdzając swoje zaangażowanie w kwestię bezpieczeństwa drogowego i ekologicznego transportu

W czwartek 24 września w Le Creusot odbył się finał nowej francuskiej edycji Top Driver Challenge organizowanej przez XPO Logistics. Wewnętrzny konkurs spółki, którego początki sięgają 2013 r., potwierdza pionierskie zaangażowanie Grupy (znanej dawniej jako Norbert Dentressangle) w zapobieganie zagrożeniom na drodze i zmniejszenie oddziaływania ciężarówek na środowisko. 

Share this article

Top Driver Challenge to inicjatywa skierowana do blisko 5000 kierowców XPO Logistics we Francji. Po kilku miesiącach regionalnych rund eliminacyjnych 12 kierowców zakwalifikowało się do udziału w finale. Współzawodniczyli oni ze sobą w teoretycznym teście z francuskiego kodeksu dróg szybkiego ruchu oraz przepisów drogowych oraz w pięciu testach praktycznych stanowiących odwzorowanie warunków manewrów wykonywanych w ramach codziennych obowiązków.

 

Jedno z zadań praktycznych miało związek z jazdą przyjazną środowisku z zakresu której wszyscy kierowcy XPO Logistics zostali przeszkoleni w ramach realizowanego przez Grupę „Planu bezpiecznej jazdy” (zob. więcej informacji poniżej). Jest to prewencyjna technika jazdy oparta na przewidywaniu i optymalizowaniu osiągów silnika. Celem jest unikanie wypadków i umożliwienie zmniejszenia o 10% zużycia paliwa, jako że zachowanie kierowcy ma istotny wpływ na poziom spalania.

 

Tytuł Kierowcy Roku 2015 zdobył Kamel Hamaidi, lat 38, pracujący jako kierowca dla XPO Logistics w Saint Rambert od ponad 10 lat: Jestem bardzo dumny z uzyskania tytułu Kierowcy Roku 2015 XPO Logistics. Wszystkie testy kompetencji odzwierciedlały nasze faktyczne codzienne doświadczenia, skłaniając nas do wykorzystania praktycznych umiejętności w obszarze zachowania bezpieczeństwa oraz kontrolowania naszego oddziaływania na środowisko” – powiedział Kamel.

 

Luis Angel Gómez, Dyrektor Zarządzający ds. Transportu w XPO Logistics Europe, wyjaśniał: „Bezpieczeństwo na drodze i ograniczenie oddziaływania ciężarówek na środowisko to priorytety XPO Logistics. Codzienne zaangażowanie każdej osoby włączonej w naszą działalnoś oraz doskonałość naszych kierowców na drodze to kluczowe  punkty, które odróżniają nas w oczach klientów. Nasi kierowcy pokonują średnio 650 000 km bez wypadku ze swojej winy – to odległość równa 16 okrążeniom kuli ziemskiej! Chcieliśmy zwrócić na to uwagę  tworząc  wewnętrzne zawody na najlepszego kierowcę. Gratulacje dla finalistów, a w szczególności dla naszego Kierowcy Roku 2015, Kamela Hamaidiego! Są oni naszymi najlepszymi ambasadorami wśród klientów i innych uczestników dróg”.

 

Zdjęcia i materiały wideo z wydarzenia 2015 Top Driver Challenge będą dostępne wkrótce na stronie internetowej fr.xpo.com.

 

Informacje o zaangażowaniu XPO Logistics Europe w bezpieczeństwo na drodze: „Plan bezpiecznej jazdy”

Spółka XPO Logistics (dawniej Norbert Dentressangle) angażuje się w ograniczanie liczby wypadków drogowych z udziałem swoich kierowców poprzez „Plan bezpiecznej jazdy” od 1991 r. Ten wewnętrzy program realizowany w XPO Logistics przez 410 trenerów jazdy i 58 instruktorów jazdy obejmuje szkolenie wstępne w ramach przygotowania do rozpoczęcia pracy dla nowych kierowców oraz kształcenie ustawiczne dla kierowców Grupy.

 

Program stanowi połączenie teorii i umiejętności, wpajając jednocześnie najlepsze praktyki w zakresie podstaw, takich jak zachowania i techniki jazdy. Poza nauczaniem bezpieczeństwa celem programu jest również ograniczenie oddziaływania przedsięwzięć Grupy na środowisko, w szczególności śladu węglowego pojazdów, poprzez nauczanie jazdy w sposób przyjazny środowisku.

 

Po jednotygodniowej sesji doskonalącej umiejętności i zwiększającej świadomość odbywającej się podczas przygotowania do rozpoczęcia pracy kierowcy są objęci nadzorowanym kursem szkoleniowym, a następnie co 18 miesięcy, niezależnie od doświadczenia, są poddawani audytowi bezpieczeństwa. Celem jest to, aby każdy kierowca przyjął i utrzymywał modelowe zachowanie na drodze w każdych okolicznościach.

 

Regularnie aktualizowany „Plan bezpiecznej jazdy” został wprowadzony w całej Europie. Dzięki takiej inwestycji w bezpieczeństwo kierowcy XPO Logistics w Europie pokonują średnio 650 000 km bez spowodowania wypadku, co jest zdecydowanie lepszym wynikiem niż średnia w zawodzie.


Pobierz PDF