Szkoła z patronatem XPO

Share this article

W dniu 28 kwietnia br. firma XPO Transport Solutions Poland uczestniczyła w Dniach Otwartych  ZSP w Kożuchowie.  Podczas  wizyty Anna Piwowar Jędzura, Grzegorz Ogiński oraz Bartosz Wieja opowiadali  o specyfice firmy, możliwości odbycia praktyk,  wymaganiach i oczekiwaniach wobec kandydatów. Klasy kształcące się w zawodzie technik spedytor są objęte patronatem przez firmę XPO. Nasza firma  współpracuje  z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych   w zakresie:  organizacji praktyk i staży zawodowych,

organizacji wizyt studyjnych, konsultacji specjalistów w zakresie programów kształcenia dla zawodu.