Kontroler Floty

W związku z rozwojem naszej firmy oraz doskonaleniem współpracy z klientem (światowy lider w branży automotive) poszukujemy kandydata na w/w stanowisko.

TWOJE ZADANIA

Chcemy powierzyć Tobie misję polegającą na opiece nad flotą pojazdów i jej personelem, zlokalizowanymi w różnych miejscach Europy. Do Twoich zadań należeć będzie: namierzenie pojazdów, oznaczenie ich pozycji, sprawdzenie statusu (personel pokładowy, ładunek, pojazd i urządzenia pokładowe), oraz weryfikacja dostawy ładunku według planu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek odstępstw od planu (np. niezgodność godziny i/lub miejsca dostawy, problemy z ładunkiem, problemy techniczne, problemy personelu), sporządzisz raport dla Dowództwa Floty.Realizując powierzoną misję, będziesz utrzymywać stały kontakt z personelem pokładowym pojazdów, współpracować z osobami odpowiedzialnymi za planowanie i dzienną kontrolę floty oraz oddziałami specjalnymi, odpowiedzialnymi za wsparcie personelu i pojazdów w terenie.

IDEALNY KANDYDAT

Idealny kandydat powinien posiadać umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnych zadań, potrafić przewidywać i samodzielnie rozwiązywać problemy, bardzo dobrze komunikować się przez telefon, posiadać umiejętność pracy z komputerem, aplikacjami biurowymi i internetowymi, być odpornym na znużenie i monotonie oraz być gotowym na całonocne czuwanie ze świadomością, że powodzenie misji floty uzależnione jest od sprawności jego umysłu, trafności oceny ryzyka i szybkości działania.Komunikatywna znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.Poszukujemy osób, które chciałyby rozpocząć swoją karierę w branży transportu i logistyki,są zaangażowane i przedsiębiorcze, odpowiedzialne i sumienne, a przede wszystkim, lubią i cenią sobie pracę z ludźmi.

CO OFERUJEMY TOBIE

Odpowiedzialne i wymagające zadania, umożliwiające rozwiązywanie interesującychproblemów. Naukę znakomitej profesji przy wsparciu doświadczonych koleżanek i kolegów,najlepszych w branży specjalistów od zarządzania flotą. Współudział w budowaniu nowejorganizacji w Polsce i w Europie, we wdrażaniu najnowocześniejszych technologii isystemów operacyjnych w branży. Pierwszy krok do kariery w międzynarodowej,błyskawicznie rozwijającej się amerykańskiej firmie, działającej w branży transportu ilogistyki, która jest równocześnie jedną z najmocniejszych i najprężniej rozwijających sięgałęzi polskiej gospodarki

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja.transport@xpo.com 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Prosimy o dodanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej przez na stanowisko Specjalista ds. Sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn.zm.)”.