Wspólny sukces

Twój sukces jest naszym sukcesem zbudował

Firma XPO Logistics, to historia sukcesu, który zawdzięczamy głównie doskonałości naszych pracowników. Od początku swojego istnienia firma umożliwia wszystkim tym, którzy chcą się rozwijać, okazje do ujawnienia swoich talentów, innowacji i rozwoju, co jednocześnie wpływa na rozwój naszej organizacji.

 

Firma XPO Logistics oferuje każdemu możliwość stworzenia swojej własnej ścieżki kariery oraz realizacji obecnych i przyszłych celów i ambicji w ramach organizacji.

 

To wszystko jest możliwe dzięki organizacji, która promuje następujące inicjatywy:

  • Bliskość kadry zarządzającej
  • Polityka szkoleń, promocje wewnętrzne
  • Multi eksperci
  • Doświadczenie międzynarodowe

 

Siłą napędową firmy są nasi pracownicy, którzy podzielają i wyznają te same wartości : przedsiębiorczość,  doskonałość, zaangażowanie, solidarność,  podejmując wyzwania na całym świecie i każdego dnia zdobywając zaufanie naszych klientów.

Pracując w XPO Logistics  dołączasz do zespołu 84 000 pracowników zaangażowanych we wspólną historię,  którą piszą każdego dnia!  To historia wspólnego sukcesu.