Nasze wartości

84.000 ludzi połączonych tymi samymi wartościami  i oddanych wspólnemu rozwojowi 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 W XPO Logistics każdy jest przedsiębiorcą, napędzany przez pragnienie podjęcia ambitnych wyzwań ucieleśnianych przez poczuciu odpowiedzialności, apetyt na zrealizowanie siebie  i innowacyjność. Codzienne  zachowanie  jest oparte na inicjatywach, podejmowaniu ryzyka i konkretnych metodach pracy.

 

 

SOLIDARNOŚĆW

XPO Logistics, indywidualny rozwój jest bezpośrednio powiązany z sukcesem Grupy. Ponieważ do wyzwań podchodzimy jako zespół, przejrzystość, uczciwość i lojalność musi być reprezentowana przez każdego z osobna.

 

 

 ZAANGAŻOWANIE

W XPO Logistics, każdy jest aktywnie zaangażowany w realizację własnych celów oraz sprostanie wyzwań wyznaczanych przez Grupę. Wszelkie trudności i przeszkody są postrzegane jako możliwości dla osiągnięcia wyższego celu. 

 

 

DOSKONAŁOŚĆW

XPO Logistics chcemy osiągać szczyty. Każda osoba jest w gotowości by wykonać zadanie jak najlepiej i cieszy się dobrze wykonaną pracą. Bycie najlepszym w swojej branży oznacza ciągłe dążenie do  udoskonalania własnych umiejętności.