Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

Dla Ciebie i z Tobą pracujemy nad tym, aby rozwijać i utrzymywać najwyższą jakość usług.

W firmie XPO Logistics jakość i bezpieczeństwo stanowią integralną część naszych usług związanych z Transportem, Logistyką i Freight Forwarding. Nasi pracownicy zadbają o Twoje produkty, zadowolenie Twoich klientów, Twoją markę i wizerunek. Nasz cel: dbanie o Twój rozwój.

Zarządzanie jakością to osiąganie kluczowych wskaźników wydajności, ustalonych wspólnie z Klientem. To także zapewnienie wszystkim pracownikom firmy XPO Logistics środków niezbędnych do przestrzegania i rozwijania  standardów operacyjnych na najwyższym poziomie. Osiągamy to dzięki polityce szkoleń.

 

Nasze podejście do doskonalenia:

  • System zarządzania jakością wpływa na zadowolenie klienta a polityka szkoleń, każdego dnia rozwija kompetencje naszych pracowników na wszystkich poziomach.
  • Surowo przestrzegamy obowiązujących norm lokalnych i europejskich (normy ISO, SQAS, HACCP, ...). 

 

KNOW-HOW  FIRMY XPO Logistics:

Informacje dotyczące naszego systemu zarządzania jakością

 

Zorientowani na zadowolenie Twoje i Twoich klientów, pracownicy firmy XPO Logistics są zaangażowani w zbieranie i wykorzystywanie danych zapewniających monitorowanie jakości. Proces ten  jest nieustannie optymalizowany. 

 

Dynamiczny proces ciągłego doskonalenia w celu:

 

  • Zidentyfikowania wymagań  Twoich i Twoich klientów.
  • Zorganizowania się w taki sposób, aby je spełnić.
  • Zmierzenia poziomu jakości za pomocą wiarygodnych wskaźników.
  • Wdrożenia działań prewencyjnych lub naprawczych.