Łączenie usług dla grupy klientów

Chcesz współdzielić zasoby logistyczne i transportowe, aby zmniejszyć koszty łańcucha dostaw?

Stajesz przed wyzwaniami Twojego sektora przemysłowego i wysokimi wymaganiami sieci handlowych (zarządzanie i dystrybucja specjalna). Musisz zwiększyć częstotliwość dostaw, zmniejszyć zapasy, optymalizując jednocześnie koszty transportu.

Nasi eksperci logistyczni pogrupują dostawy do tego samego dystrybutora, łącząc Twoje produkty z produktami innych producentów. Wiedza naszych pracowników, doskonale znana wśród sieci handlowych, pozwala na łączenie usług logistycznych dla grupy klientów i wykorzystanie skutecznego oraz reaktywnego łańcucha dostaw.

 

Twoje wskaźniki sukcesu:

 • Redukcja zapasów.
 • Zwiększenie częstotliwości dostaw.
 • Optymalizacja lub stabilizacja kosztów łańcucha dostaw.
 • Wyższa jakość usług.
 • Gwarantowana dostępność produktów.
 • Zwiększenie poziomu wypełnienia samochodów w transporcie.
 • Redukcja emisji CO2.

 

Nasze doświadczenie: Grupowanie klientów na platformach logistycznych (magazyny multi-klienckie)

 • Kompletne rozwiązanie umożliwiające obliczenie zapotrzebowania na rotację zapasów, planowanie i przygotowanie zamówień, jak również nadzorowanie dystrybucji.
 • Doświadczenie w zakresie platform multi-klienckich w temperaturze otoczenia i temperaturze kontrolowanej (od -25°C do +4°C).
 • Wydajne systemy informatyczne pozwalające na opracowanie unikalnych rozwiązań dotyczących zarządzania zapasami, przygotowania zamówień, łącząc systemy informatyczne różnych uczestników procesu.
 • Bezpieczeństwo towarów gwarantowane przez odpowiednio przeszkolonych kierowców, odpowiedzialnych i dbających o dobry wizerunek Twojego przedsiębiorstwa.