Logistyka zwrotów

Potrzebujesz niższych kosztów zarządzania zwrotami swoich produktów?

Jako producent lub dystrybutor działający na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i podlegający regulacjom prawnym, powinieneś lepiej zarządzać zapasami, odpadami nadającymi się lub nie do recyklingu, opakowaniami i materiałami opakowaniowymi oraz zwrotami produktów (serwis posprzedażny, ponowne wprowadzenie do sprzedaży, recykling, utylizacja), poszukując jednocześnie możliwości optymalizacji kosztów.

Pracownicy firmy XPO Logistics, jako specjaliści z dziedziny logistyki zwrotów, oferują swoje umiejętności i proponują unikalne rozwiązania, oparte na zintegrowanych centrach usługowych: kontrola zwróconego produktu, ponowne pakowanie, ponowny transport lub recykling.

 

Twoje wskaźniki sukcesu:

 • Śledzenie przesyłek i optymalizacja czasu dostępności zwracanych produktów.
 • Redukcja kosztów zarządzania zwrotami dzięki systemom informatycznym.
 • Skrócenie cyklu odzyskiwania odzysku.
 • Gwarancja wyboru właściwego sposobu postępowania ze zwróconym produktem: ponowny transport, recykling, utylizacja.

 

Nasze doświadczenie: Logistyka zwrotów

 • Kompletne usługi od A do Z zgodnie ze specyfikacją: organizacja zwrotu, zarządzanie i śledzenie zwrotu.
 • 27 dedykowanych lokalizacji w 4 krajach: Hiszpania, Francja, Irlandia, Wielka Brytania.
 • Trzy podstawowe kategorie:
  • produkty wymagające recyklinguzwłaszcza sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z europejską dyrektywą DEEE.
  • opakowania transportoweskrzynie wielokrotnego użytku i inne artykuły.
  • opakowania: głównie karton i plastik.
 • Specjalne oprogramowanie umożliwiające podnoszenie wydajności operacyjnej.