Nota prawna

Informacje ogólne 

Stronę europe.xpo.com wydaje spółka XPO Logistics : 
 SIRET 309 645 539 000 37 
 Adres siedziby spółki: 192 Avenue Thiers, 69006 Lyon - Francja

 

Jak się z nami skontaktować:

- pocztą elektroniczną, pisząc na adres : communication.europe@xpo.com
 - telefonicznie dzwoniąc pod numer: 0033 (0)4 72 83 66 00
 - faksem: 0033 (0)4 72 83 66 01
 - lub listownie: 
 XPO Logistics
 192 Avenue Thiers, 69006 Lyon - Francja

 

Hosting strony: 

NODULE MULTIMEDIA
 12, rue Ampère
 BP 267
 Centre CEMOI - BP 267
 38016 Grenoble cedex 01 

 

Prawo własności intelektualnej

Zawartość niniejszej strony (ilustracje, teksty, zdjęcia, itd.) stanowi oryginalne dzieło chronione we Francji przez Kodeks własności intelektualnej, a zagranicą przez obowiązujące przepisy lokalne i traktaty międzynarodowe.

Korzystanie ze strony europe.xpo.com oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na przestrzeganie francuskiego Kodeksu własności intelektualnej i w sposób bardziej ogólny traktatów i porozumień międzynarodowych zawierających postanowienia dotyczące ochrony praw autorskich, do dzieła, modelu i/lub marki.  Zabrania się reprodukcji i odtwarzania, w całości lub w części, znajdujących się na stronie informacji, artykułów, fotografii, logo, w jakikolwiek sposób lub przy wykorzystaniu jakiegokolwiek nośnika, bez uprzedniej wyraźnej zgody wyrażonej na piśmie przez XPO Logistics. To samo dotyczy tłumaczenia.

Użytkownik nie może także wprowadzać na stronę XPO Logistics, w żaden sposób, informacji, obrazów, zdjęć, które zmieniłyby lub mogłyby zmienić zawartość lub wygląd informacji, artykułów, zdjęć znajdujących się na stronie.

Nieprzestrzeganie jednego z tych praw własności intelektualnej stanowi przestępstwo podrabiania sankcjonowane przez artykuł L 335-2 Kodeksu własności intelektualnej.

Użytkownik może kopiować artykuły publikowane na stronie europe.xpo.com w niektórych ograniczonych i przewidzianych przypadkach: dla celów niekomercyjnych i/lub informacyjnych, wyłącznie do własnego użytku. Użytkownik może także reprodukować fragmenty niniejszej strony dla celów pedagogicznych, naukowych lub informacyjnych, zgodnie z artykułem L122-5 Kodeksu własności intelektualnej. Prosimy o podawanie wykorzystanych źródeł (europe.xpo.com) oraz nazwiska autora, jeśli jest zamieszczone.

 

Pliki cookies:

Podczas wizyty na stronie na komputerze użytkownika są zapisywane pliki cookies. Plik cookie nie pozwala nam identyfikację użytkownika, rejestruje natomiast informacje dotyczące korzystania przez komputer użytkownika z naszej strony (przeglądane zakładki, data i godzina wizyty, itd.), które będziemy mogli odczytać podczas kolejnych odwiedzin użytkownika.  Czas przechowywania tych informacji w komputerze użytkownika różni się w zależności od ustawień przeglądarki użytkownika.

Informujemy, że użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies, konfigurując przeglądarkę w następujący sposób:

W przypadku przeglądarki Microsoft Internet Explorer 6.0 :
    1. wybrać w menu „Narzędzia” (lub  „Tools”), a następnie „Opcje internetowe” (lub „Internet Options”);
    2. kliknąć kartę „Prywatność” (lub „Confidentiality”);
    3. wybrać żądany poziom, przesuwając suwak.

 

W przypadku przeglądarki Microsoft Internet Explorer 5 :
    1. wybrać w menu „Narzędzia” (lub  „Tools”), a następnie „Opcje internetowe” (lub „Internet Options”);
    2.  kliknąć kartę „Bezpieczeństwo”( lub „Security”);
    3. wybrać „Internet”, a następnie „Personalizuj poziom” (lub „CustomLevel”);
    4. znaleźć kartę „cookies” i wybrać żądaną opcję.

 

W przypadku przeglądarki Firefox :

   1. wybrać w menu „Narzędzia” >>  „Opcje”;

    2. kliknąć opcję „Prywatność”;

    3. wybrać kartę „Cookies”.

 

W przypadku przeglądarki Opera 6.0 i wyższych wersji:
   1. Wybrać w menu „Pliki” >> „Preferencje”;

   2. „Prywatność”.

 

Informujemy, ze dostęp do niektórych usług lub kart Strony może być trudniejszy lub nawet niemożliwy po zablokowaniu plików cookies.  

 

Poufność przekazywanych informacji

Dane imienne są gromadzone wyłącznie w celu wskazanym w formularzach i wyłącznie na potrzeby  

XPO Logistics. Na każdym z formularzy zamieszczonych na niniejszej stronie i zachęcających internautów do podania ich danych osobowych znajduje się informacja, które rubryki są obowiązkowe, a które fakultatywne.

Zgonie z artykułami 38 i kolejnymi ustawy z dn. 6 stycznia 1978 roku dotyczącej ochrony danych osobowych, użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane przekazane w ramach wypełniania formularzy zamieszczonych na niniejszej stronie,  a także do ich poprawiania  i usuwania. By skorzystać z tego prawa, należy zwrócić się do XPO Logistics - 192 Avenue Thiers, 69006 Lyon – Francja lub wysłać e-mail na adres : communication.europe@xpo.com

 

Odpowiedzialność

XPO Logistics i w sposób bardziej ogólny każdy wykonawca mający udział w tworzeniu projektu i udostępnieniu niniejszej strony nie będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności w związku z ujawnionymi lub domniemanymi szkodami lub stratami bądź wynikającymi lub związanymi z faktem korzystania lub obdarzenia zaufaniem treści, produktów lub usług dostępnych na niniejszej stronie lub w źródłach zewnętrznych bądź powstałych wskutek obecności wirusa, konia trojańskiego lub złośliwego oprogramowania o charakterze intruzywnym lub destruktywnym na niniejszej stronie lub w źródłach zewnętrznych. XPO Logistics nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne hiperłącza znajdujące się na stronie norbert-dentressangle.com i kierujące użytkownika na inne strony. Spółka nie może bowiem kontrolować zewnętrznych stron i źródeł, zamieszczonych w nich informacji i reklam. Umieszczenie hiperłącza kierującego na stronę norbert-dentressangle.fr musi zostać poprzedzone wysłaniem wniosku o pozwolenie na następujący adres: 
XPO Logistics - 192 Avenue Thiers, 69006 Lyon - Francja

 

XPO Logistics dokłada starań celem weryfikacji jakości przekazywanych informacji, ale nie odpowiada za ich dokładność ani zawarte w nich błędy lub pominięcia. Spółka zobowiązuje się do wprowadzenia poprawek w jak najszybszym terminie po stwierdzeniu błędu. XPO Logistics zastrzega sobie prawo do poprawiania i zmieniania zawartości strony w każdej chwili, przy czym nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tego tytułu, jako że zawsze może dokonać poprawy lub zmiany produktów i/lub usług opisanych na niniejszej stronie.

By poinformować nas o ewentualnych błędach lub przekazać swoje uwagi dotyczące działania strony można kontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres: communication.europe@xpo.com   

 

Autorzy

Projekt i opracowanie graficzne
Publicis Activ Lyon - 22 rue Seguin
69286 Lyon cedex 02

 

Autorzy zdjęć

Noel Bouchut
Philippe Caron
Dave Green
Stéphane Rambaud
Alberto Ramella
Vicente Traver
Véronique Vedrenne