Key-PL

Jak korzystać z KEY PL® - systemuudoskonalania organizacji transportu?

KEY PL® to wyjątkowa oferta organizacji transportu, opracowana i rozwijana przez firmę XPO Logistics. Oferuje ona kompletną przejrzystość podczas wykonywania operacji i pozwala kontrolować w czasie rzeczywistym poziom usług i koszt w zależności od zdefiniowanych celów. KEY PL® posiada wszystkie zalety organizacji 4 PL połączone z bardzo wydajnym systemem informatycznym TMS KEY PL® . W przypadku niewykonania usług przez Twoją firmę transportową, XPO Logistics gwarantuje ciągłość usług.

Twoje wskaźniki sukcesu:

 • Aktualizacja wszystkich operacji w czasie rzeczywistym, umożliwiająca pełne śledzenie towarów.
 • Dowody dostawy dostępne on-line.
 • Stawki ustalane dla każdego przewoźnika.
 • Kontrola kosztów przed  zafakturowaniem.
 • Zdarzenia wpływające na jakość zostają opisane, analizowane i monitorowane.
 • Analiza wskaźników standardowych lub specyficznych, aktywności i wydajności organizacji i każdego przewoźnika.
 • Ciągłość obsługi zapewniona przez firmę XPO Logistics i jej własny park pojazdów.

 

Nasze doświadczenie:  KEY PL®

 • Precyzyjne rozwiązywanie problemów i doświadczenie  we wdrażaniu ulepszeń.
 • Cele monitorowane za pomocą planu doskonalenia.
 • Plan bezpiecznego transportu.
 • Oddelegowana ekipa monitorująca.
 • Modułowy system informatyczny TMS Key PL®, sparametryzowany według Twoich kryteriów i procesów, zapewniający przejrzyste zarządzanie.
 • Udostępnienie rozwiązania awaryjnego gwarantującego ciągłość usług.