Transport cysternami (materiały sypkie oraz płyny)

Wymagasz spełnienia wysokich standardów  jakości, bezpieczeństwa i poszanowania środowiska przewożąc swoje produkty?

Jako producent z sektora petrochemicznego, surowców mineralnych lub rolno-spożywczego, wymagasz od Twojego przewoźnika, aby spełniał Twoje wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa, higieny i zasad ochrony środowiska?

Jako ekspert w dziedzinie transportu luzem (materiały sypkie i płynne), firma XPO Logistics dąży ku jak najwyższej skuteczności operacyjnej, jesteśmy uznawani za europejskiego lidera w tym sektorze.

Aby spełnić Twoje wymagania, nasi przeszkoleni i odpowiedzialni pracownicy - kierowcy, operatorzy, instruktorzy i szkoleniowcy - są zaangażowani w proces doskonalenia poprzez zdobywane certyfikaty (ISO, SQAS, GMP, APLICA).

 

Twoje wskaźniki sukcesu:

 • Profesjonalne rozwiązania, niezależnie od sektora:
  • produkty chemiczne stałe i ciekłe,
  • surowce petrochemiczne (PE, PP, PS, PVC),
  • węglowodory (paliwa, olej opałowy),
  • surowce mineralne i ciężkie produkty (cement, wapno, pył glinowy),
  • produkty spożywcze (cukier, mąka, mąka ziemniaczana).
 • Przestrzeganie Twoich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa towarów i otoczenia.
 • Ochrona wizerunku Twojej marki.
 • Gwarancja stosowania właściwych technicznych standardów do załadunku / rozładunku (dla materiałów niebezpiecznych).
 • Znajomość i nadzorowanie ryzyka związanego z produktami (zanieczyszczenie, pomieszanie produktów, produkty spożywcze…).

 

Nasze doświadczenie: Transport produktów sypkich i płynów

PRODUKTY ROLNO – SPOŻYWCZE:

 • Flota cystern do przewozu materiałów sypkich.
 • Certyfikat HACCP.
 • Możliwość monitorowania  transportów.
 • Sieć myjni z certyfikatami SQAS i APLICA.

 

SUROWCE MINERALNE I CIĘŻKIE PRODUKTY:

 • Specjalistyczny sprzęt do transportu sypkich produktów mineralnych.
 • Kierowcy przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa (ADR) i specyfiki załadunku/rozładunku produktów.
 • Sieć myjni z certyfikatami SQAS i APLICA.

 

PRODUKTY CHEMICZNE I PETROCHEMICZNE:

 • Flota cystern do przewozu materiałów luzem sypkich.
 • Flota cystern do przewozu płynnych produktów chemicznych.
 • Przestrzeganie przepisów krajowych / unijnych dotyczących produktów i ich transportu.
 • Kierowcy przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa (ADR) i specyficznych wymagań produktów.
 • Sieć myjni z certyfikatami SQAS i APLICA.

 

PALIWA:

 • Flota cystern przystosowanych do przewozu  paliw. 
 • Przestrzeganie przepisów krajowych / unijnych dotyczących produktów i ich transportu.
 • Kierowcy przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa (ADR), transportu paliw i specyfiki załadunku/  rozładunku  na stacjach obsługi lub stacjach benzynowych.
 • Sieć myjni z certyfikatami SQAS i APLICA.