Transport multimodalny

Jak uwzględnić jednocześnie  optymalizację kosztów, poprawę bezpieczeństwa i ochronę środowiska?

W celu stałej optymalizacji kosztów i terminów dostawy firma XPO Logistics zawsze stara się opracować najlepszy sposób transportu uwzględniający różne możliwości: transport kolejowy, rzeczny, morski, drogowy i lotniczy.Najlepszym partnerem gwarantującym redukcję zużycia paliwa i emisji gazów cieplarnianych jest firma XPO Logistics.

Zapewnia śledzenie przepływów, dba o maksymalne bezpieczeństwo transportu materiałów niebezpiecznych i mierzy skuteczność planu transportu. 

Twoje wskaźniki sukcesu:

  • Doświadczenie firmy XPO Logistics - doceniane i potwierdzone referencjami przez wielu klientów.
  • Jeden partner, odpowiedzialny całościowo za zarządzanie i skuteczność multimodalnych przepływów międzynarodowych.
  • Uprzywilejowany dostęp do międzynarodowych sieci multimodalnych.

 

Nasze doświadczenie: Transport multimodalny

  • Stworzenie planu transportu multimodalnego na podstawie  analizy przepływów.  
  • XPO Logistics pozostaje  Twoim  jedynym kontaktem mimo zaangażowania w proces transportu multimodalnego różnych partnerów.
  • Śledzenie i raportowanie poprzez dedykowany portal informacyjny „my.norbert-dentressangle.com”.

 

KNOW-HOW FIRMY XPO Logistics:

Szczegóły dotyczące kalkulatora emisji CO2: 

 Firma XPO Logistics opracowała KALKULATOR pozwalający zmierzyć emisję CO2 powstałą podczas transportu.Kalkulator i stosowana metodologia zostały sprawdzone przez Biuro VERITAS Certification, które potwierdziło:

 

  • NIEZAWODNOŚĆ narzędzia i generowanych raportów,
  • KOMPLETNOŚĆ  wykorzystywanych i analizowanych danych,
  • PRZEJRZYSTOŚĆ narzędzia jak i zastosowanej metodologii.