Skip to main content
arrow-harrow-herobackcaret-downcaret-downcheckcollapsecontactcrossdowndownloadicon_globegoletterloop2phonequotesicon_searchshipnowtrackshipmentupvideovideo_thinview-more

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Stronę europe.xpo.com wydaje spółka XPO Logistics :
SIRET 309 645 539 000 37
Adres siedziby spółki: 192 Avenue Thiers, 69006 Lyon - Francja

 

Jak się z nami skontaktować:

- pocztą elektroniczną, pisząc na adres : communication.europe@xpo.com
- telefonicznie dzwoniąc pod numer: 0033 (0)4 72 83 66 00
- faksem: 0033 (0)4 72 83 66 01
- lub listownie:
XPO Logistics
192 Avenue Thiers, 69006 Lyon - Francja

 

Hosting strony:

ACQUIA

53 State Street, 10th Floor

Boston, MA 02109

United States

 

27 Avenue de l’opera

Paris 75001

France

 

87 Castle Street  

Reading RG1 7SN

United Kingdom

 

 

Prawo własności intelektualnej

Zawartość niniejszej strony (ilustracje, teksty, zdjęcia, itd.) stanowi oryginalne dzieło chronione we Francji przez Kodeks własności intelektualnej, a zagranicą przez obowiązujące przepisy lokalne i traktaty międzynarodowe.

Korzystanie ze strony europe.xpo.com oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na przestrzeganie francuskiego Kodeksu własności intelektualnej i w sposób bardziej ogólny traktatów i porozumień międzynarodowych zawierających postanowienia dotyczące ochrony praw autorskich, do dzieła, modelu i/lub marki. Zabrania się reprodukcji i odtwarzania, w całości lub w części, znajdujących się na stronie informacji, artykułów, fotografii, logo, w jakikolwiek sposób lub przy wykorzystaniu jakiegokolwiek nośnika, bez uprzedniej wyraźnej zgody wyrażonej na piśmie przez XPO Logistics. To samo dotyczy tłumaczenia.

Użytkownik nie może także wprowadzać na stronę XPO Logistics, w żaden sposób, informacji, obrazów, zdjęć, które zmieniłyby lub mogłyby zmienić zawartość lub wygląd informacji, artykułów, zdjęć znajdujących się na stronie.

Nieprzestrzeganie jednego z tych praw własności intelektualnej stanowi przestępstwo podrabiania sankcjonowane przez artykuł L 335-2 Kodeksu własności intelektualnej.

Użytkownik może kopiować artykuły publikowane na stronie europe.xpo.com w niektórych ograniczonych i przewidzianych przypadkach: dla celów niekomercyjnych i/lub informacyjnych, wyłącznie do własnego użytku. Użytkownik może także reprodukować fragmenty niniejszej strony dla celów pedagogicznych, naukowych lub informacyjnych, zgodnie z artykułem L122-5 Kodeksu własności intelektualnej. Prosimy o podawanie wykorzystanych źródeł (europe.xpo.com) oraz nazwiska autora, jeśli jest zamieszczone.

 

Pliki cookies:

Podczas wizyty na stronie na komputerze użytkownika są zapisywane pliki cookies. Plik cookie nie pozwala nam identyfikację użytkownika, rejestruje natomiast informacje dotyczące korzystania przez komputer użytkownika z naszej strony (przeglądane zakładki, data i godzina wizyty, itd.), które będziemy mogli odczytać podczas kolejnych odwiedzin użytkownika. Czas przechowywania tych informacji w komputerze użytkownika różni się w zależności od ustawień przeglądarki użytkownika.

Informujemy, że użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies, konfigurując przeglądarkę w następujący sposób:

W przypadku przeglądarki Microsoft Internet Explorer 6.0 :
1. wybrać w menu „Narzędzia” (lub „Tools”), a następnie „Opcje internetowe” (lub „Internet Options”);
2. kliknąć kartę „Prywatność” (lub „Confidentiality”);
3. wybrać żądany poziom, przesuwając suwak.

 

W przypadku przeglądarki Microsoft Internet Explorer 5 :
1. wybrać w menu „Narzędzia” (lub „Tools”), a następnie „Opcje internetowe” (lub „Internet Options”);
2. kliknąć kartę „Bezpieczeństwo”( lub „Security”);
3. wybrać „Internet”, a następnie „Personalizuj poziom” (lub „CustomLevel”);
4. znaleźć kartę „cookies” i wybrać żądaną opcję.

 

W przypadku przeglądarki Firefox :

1. wybrać w menu „Narzędzia” >> „Opcje”;

2. kliknąć opcję „Prywatność”;

3. wybrać kartę „Cookies”.

 

W przypadku przeglądarki Opera 6.0 i wyższych wersji:
1. Wybrać w menu „Pliki” >> „Preferencje”;

2. „Prywatność”.

 

Informujemy, ze dostęp do niektórych usług lub kart Strony może być trudniejszy lub nawet niemożliwy po zablokowaniu plików cookies.

 

Poufność przekazywanych informacji

Dane imienne są gromadzone wyłącznie w celu wskazanym w formularzach i wyłącznie na potrzeby

XPO Logistics. Na każdym z formularzy zamieszczonych na niniejszej stronie i zachęcających internautów do podania ich danych osobowych znajduje się informacja, które rubryki są obowiązkowe, a które fakultatywne.

Zgonie z artykułami 38 i kolejnymi ustawy z dn. 6 stycznia 1978 roku dotyczącej ochrony danych osobowych, użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane przekazane w ramach wypełniania formularzy zamieszczonych na niniejszej stronie, a także do ich poprawiania i usuwania. By skorzystać z tego prawa, należy zwrócić się do XPO Logistics - 192 Avenue Thiers, 69006 Lyon – Francja lub wysłać e-mail na adres : communication.europe@xpo.com

 

Odpowiedzialność

XPO Logistics i w sposób bardziej ogólny każdy wykonawca mający udział w tworzeniu projektu i udostępnieniu niniejszej strony nie będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności w związku z ujawnionymi lub domniemanymi szkodami lub stratami bądź wynikającymi lub związanymi z faktem korzystania lub obdarzenia zaufaniem treści, produktów lub usług dostępnych na niniejszej stronie lub w źródłach zewnętrznych bądź powstałych wskutek obecności wirusa, konia trojańskiego lub złośliwego oprogramowania o charakterze intruzywnym lub destruktywnym na niniejszej stronie lub w źródłach zewnętrznych. XPO Logistics nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne hiperłącza znajdujące się na stronie norbert-dentressangle.com i kierujące użytkownika na inne strony. Spółka nie może bowiem kontrolować zewnętrznych stron i źródeł, zamieszczonych w nich informacji i reklam. Umieszczenie hiperłącza kierującego na stronę norbert-dentressangle.fr musi zostać poprzedzone wysłaniem wniosku o pozwolenie na następujący adres:
XPO Logistics - 192 Avenue Thiers, 69006 Lyon - Francja

 

XPO Logistics dokłada starań celem weryfikacji jakości przekazywanych informacji, ale nie odpowiada za ich dokładność ani zawarte w nich błędy lub pominięcia. Spółka zobowiązuje się do wprowadzenia poprawek w jak najszybszym terminie po stwierdzeniu błędu. XPO Logistics zastrzega sobie prawo do poprawiania i zmieniania zawartości strony w każdej chwili, przy czym nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tego tytułu, jako że zawsze może dokonać poprawy lub zmiany produktów i/lub usług opisanych na niniejszej stronie.

By poinformować nas o ewentualnych błędach lub przekazać swoje uwagi dotyczące działania strony można kontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres: communication.europe@xpo.com